Acte necesare pentru dosarul de somaj

1.  Pentru minim 12 luni lucrate cu carte de munca sunt necesare urmatoarele acte:

 • Actul de identitate : original si copie
 • Actele de studii si de calificare : original si copie
 • Certificat de nastere : original si copie
 • Certificat de casatorie : original si copie
 • Adeverinta medicala de la medicul de familie:  Apt de munca
 • Acte eliberate de organele financiare teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate mai mici decat indemnizatia de somaj  (adeverinta de venit de la Administratia Finaciara Judeteana) – valabila 90 zile
 • Carnetul de munca : original si copie (de la 1 ianuarie 2011 nu se mai inregistreaza nimic pe cartea de munca, totul se va face electronic)
 • Adeverinta de la ultima unitate din care sa rezulte data si motivul incetarii (adeverinta tip) si adeverinta cu grila sumelor lunare platite la fondul de somaj. (Vreo 3 fise care se iau de la biroul pentru dosare de somaj)

Termen de depunere al dosarului:  10 zile de la data incetarii contractului de munca.

2.  Pentru absolventii institutiilor de invatamant sunt necesare urmatoarele acte:

 • Actul de absolvire a formei de invatamant : original si copie
 • Actul de identitate : original si copie
 • Certificat de nastere : original si copie
 • Certificat de casatorie : original si copie (daca este cazul)
 • Adeverinta medicala – Apt de munca
 • Acte eliberate de organele financiare teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate mai mici decat indemnizatia de somaj (adeverinta de venit de la Administratia Finaciara Judeteana) – valabila 90 zile
 • Declaratie pe propria raspundere ca nu urmeaza o forma de invatamant (notariat)
 • Dovada ca s-au inregistrat in evidentele A.J.O.F.M sau la un alt furnizor de servici de ocupare